A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Нестерівський заклад загальної середньої освіти І-ІII ступенів
Маньківської селищної ради Черкаської області

8 клас

18.01.2021

(Формула речовини складається з № 20 і №8. Ваше завдання:

-скласти формулу речовини, визначити тип хімічного зв’язку, визначити тип кристалічної гратки, визначити відносну молекулярну  масу цієї речовини, скласти електр. і графічну формули №20 і №8. Підготуватись до к.р. Повторити параграфи18-22).

20.01.2021

(Виконати контрольну роботу на подвійному листку в клітинку. Завдання не переписувати, а зразу писати номер і відповідь).

Контрольна робота з теми «Хімічний зв'язок і будова речовини»

1. Ковалентним називають хімічний зв'язок, що утворюється:

а) іонами;

б) спільною електронною парою;

в) іонами та спільною електронною парою.

 

2. Ступінь окиснення атома Оксигену в оксидах дорівнює:

а) -2;                       

б) 0;

в) -1.

 

3. У вузлах іонних кристалічних ґраток розміщені:

а) позитивно заряджені іони металів;

б) негативно заряджені іони неметалів;

в) позитивно заряджені іони металів і негативно заряджені іони неметалів.

4. Дано рівняння реакції:

Zn + 2НСl = ZnCl2 + Н2

У цій реакції окислюються:

а) Цинк;                   

б) Гідроген;

в) Хлор.

 

5. Найбільш полярним є ковалентний зв'язок між атомами:

а) Н-Сl;                    

б) H-S;

в) H-N.

 

6. Елемент з електронною формулою 1s22s22p63s23p3 виявляє відповідно максимальний і мінімальний ступені окиснення:

а) -3 і +5;               

б) +3 і +5;

в) +3 і -5;               

г) -3 і +3.

 

7. Визначте вид хімічного зв'язку і тип кристалічних ґраток у сполуках: N2, HF, NH3, СН4, H2S, КСl.

 

8. Визначте ступені окиснення атомів у сполуках: As2O5, SO3, NH3, Сl2O7, НСl, O2.

 

9. Допишіть рівняння реакцій, виберіть рівняння зі зміною ступеня окиснення атомів. Укажіть для цього рівняння окисник і відновник:

a) Cu + Hg(NO3)2    б) СuО + HNO3 

 

10. Елемент головної підгрупи II групи масою 3,6 г повністю прореагував під час нагрівання з азотом об'ємом 1,12 л (н. у.). Визначте цей елемент. Складіть схему будови атома, електронну формулу.

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора